Uvod O spolocnosti Objednavanie Ordinacne hodiny Poradna


A. Program „VŠEOBECNÁ PREVENCIA“

Cieľom vyšetrenia je odhaliť problémy, ktoré nie je vidieť, pretože sú naozaj „vnútorné“. Ich nekontrolovaný rozvoj môže ovplyvniť nielen kvalitu, ale i dĺžku života. Vyšetrenie umožní včas zachytiť mnohé poruchy v činnosti vnútorných orgánov ako napríklad srdca, krvného obehu, tráviaceho traktu, dýchacích ciest, môže identifikovať zrod zhubných ochorení.
.
Základné preventívne interné vyšetrenie prebieha nasledovne:
Zistíme vašu osobnú i rodinnú anamnézu, teda priebeh chorôb a zdravotných ťažkostí v časovom slede
Vykonáme fyzikálne vyšetrenie, teda:
- Zmeriame krvný tlak a pulz
- Počúvaním činnosti pľúc a zhodnotením RTG snímku hrudníka posúdime funkčnosť dýchacieho systému
- Palpačne (pohmatom) vyšetríme oblasť brucha
- Vyšetríme dolné končatiny na opuchy
Odoberieme krv a moč za účelom základných laboratórnych vyšetrení, teda:
- Vyšetrenia krvného obrazu
- Biochemického vyšetrenia (vrátane pečeňových testov, základného ionogramu, zákl. lipidového )
- Posúdenia sedimentácie červených krviniek
- Chemickej analýzy moču
Vyšetríme a zhodnotíme činnosť srdca kľudovým EKG
Sonografické vyšetrenie brucha
Podľa výsledkov vyšetrenia odporučíme:
- Ďalšie liečebné postupy a prípadne vás nakontaktujeme na spolupracujúce špecializované pracoviská
- Medikamentózne postupy (užívanie liekov)
Odovzdáme vám lekársky nález v papierovej (prípadne i elektronickej forme)
Zadokumentujeme vašu osobnú liečebnú kartu a zaradíme vás do našej dlhodobej zákazníckej starostlivosti

Rozšírené preventívne vyšetrenie je doplnené o tieto služby:
V laboratórnych vyšetreniach:
- Vyšetrenie krvnej skupiny
- Koagulačné vyšetrenie
- Doplnené biochemické parametre o všetky pečeňové testy, kompletný ionogram, celý lipidový profil,
Rektoskopické vyšetrenie
Komplexné oftalmologické vyšetrenie

Nie je zahrnuté v cene vyšetrenia, avšak je možné doplniť:
V laboratórnych vyšetreniach-
- Onkomarkery (nepriame ukazovatele nádorového ochorenia u žien )
- Rozšírené biochemické vyšetrenie - kompletné stopové prvky, hormóny štítnej žlazy
- Rozšírené serologické vyšetrenie(HIV, hepatitída B,C, Syfilis...)
- Mikrobiologické vyšetrenie (výter z nosa, hrdla, konečníka..)
- Vyšetríme vzorku stolice na prítomnosť krvi za pomoci hemokultu (papierikom)
Ergometriu - čo je fyzická záťaž (bicyklovanie na stacionárnom bicykli) s nepretržitou kontrolou EKG krivky a opakovaného merania tlaku krvi. Vyšetrenie pomáha zistiť príznaky ischemickej choroby srdca (nedokrvenie), poruchy srdcového rytmu a tak posúdiť riziko infarktu. Toto vyšetrenie je mimoriadne odporúčané hlavne:
- u osôb s viacerými rizikovými faktormi (rodinná pre dispozícia- IM alebo náhla smrť rodičov mladších ako 60 rokov, hypercholesterolémia, hypertenzia, fajčenie),
- u osôb plánujúcich intenzívny tréning
- u osôb zastávajúcich zamestnanie, pri ktorom môžu ohroziť bezpečnosť verejnosti
Alergologické vyšetrenie
.... ceny podľa platného cenníka
.
  
Interné programy

A. Program „VŠEOBECNÁ PREVENCIA“

B. Program „PRED OPERÁCIOU“

C. Program „HYPERTENZIA“

D. Program „BOLESŤ HLAVY“

E. Program „BOLESŤ CHRBTA“

F. Program „OBEZITA“

G. Program „LYMFODRENÁŽ“

.
Ambulancie

Interná ambulancia

Chirurgická ambulancia

Očná ambulancia


Tel.: (421)(2) 65 93 34 25
Mobil: 0908 744 558

© Copyright 2005 - 2021 medi-as & eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na info@medi-as.sk