Uvod O spolocnosti Objednavanie Ordinacne hodiny Poradna


Časté otázky z internej medicíny I.

Odpovedá MUDr. Silvia Uhlárová, MediAmbul, a.s.

Vek:
43 rokov
Pohlavie
Žena
Povolanie
Úradníčka
U lekára mi za posledný pol rok opakovane namerali krvný tlak v rozmedzí 135-140 a dolný krvný tlak 80-90, lekár skonštatoval že sa jedná o prehypertenziu. Čo to znamená?
Prehypertenzia čiže tlak 120-139 / 80-89mmHg, môže vyústiť do hypertenzie, ak nie je dodržiavaná správna životospráva a to redukcia hmotnosti, zníženie príjmu soli, vylúčenie stresu a fajčenia, zvýšená pohybová aktivita. Je vhodné prípadné užívanie výživových doplnkov- napr. cesnak, extrakt z cesnaku bez nepríjemného zápachu, znižuje krvný tlak, hladinu cholesterolu, priaznivo vplýva na trávenie, zvyšuje imunitu organizmu. Dôležitá je však pravidelná kontrola hodnôt krvného a včasné vyhľadanie lekárskej starostlivosti.


Vek:
30 rokov
Pohlavie
Muž
Povolanie
Podnikateľ
Pri preventívnej prehliadke mi zistili zvýšené ASLO, čo znamená táto diagnóza?
Zvýšená hodnota ASLO nie je diagnóza, je to len výsledok laboratórneho vyšetrenia, ktoré s ostatnými vyšetreniami pridruženými príznakmi môže dotvárať klinický obraz niektorej diagnózy. ASLO= antistreptolyzín O, protilátka proti látke obsiahnutej v bunečnej stene streptokokov. Vyššia hodnota ASLO hovorí o prekonanej streptokokovej infekcii, avšak nie je dôležitá absolútna hodnota, ale dynamika klesania alebo stúpania niekoľkých opakovaných hodnôt. Po správnom preliečení streptokokovej infekcie by mala hodnota postupne klesať, ak tomu tak nie je, je nutné pátrať po ďalších zdrojoch prípadnej chronickej streptokokovej infekcie v organizme (mandle, dutina nosná, zápaly prínosových dutín, „mŕtve“zuby...

Vek:
68 rokov
Pohlavie
Žena
Povolanie
Dôchodkyňa
Ako sa dá pomocou stravy upraviť vysoká hladina triglyceridov? Je to pre mňa nebezpečné?
Triglyceridy ( neutrálne tuky )je odborný názov pre ďalší druh tukov v krvi, ktorý dostávame do tela cez potraviny. Slúžia telu ako zásoba energie. Pri nevhodnom stravovaní, pri silnom konzumovaní alkoholu, pri vysokom prílive rýchlo sa vstrebávajúcich látok hlavne uhľovodíkov ( jednoduché cukry), alebo pri zdedených predispozíciách či nadváhe silne stúpa koncentrácia triglyceridov v krvi. Tým je zhoršená cirkulácia krvi najmä v malých cievach , čo vedie k vzniku arteriosklerózy.

Vhodná úprava stravovacích návykov: Vylúčiť zo stravy cukor a med, na jeden týždeň aj ovocie a zeleninu, ovocné šťavy, potraviny s pridaním fruktózy, druhý týždeň ponechať vylúčené ovocie, zaradiť menšie množstvo zeleniny. Po dvoch týždňoch vhodná kontrola hladiny triglyceridov. Následne úprava stravovacích návykov-vhodné ryža, cestoviny, výrobky z múky-chlieb, pečivo. Množstvo tuku v strave nie je nutné striktne obmedziť (2xdenne maslo, 2xd 1/2dcl rastlinného oleja, chudé mäso...)

Vek:
24 rokov
Pohlavie
Žena
Povolanie
Študentka
V lekárskej správe mám uvedené BMI=26. Čo to znamená?
BMI (body mass index) je číslo, ktoré nešpecificky charakterizuje človeka vzhľadom k jeho výške a hmotnosti. Hodnota BMI sa získa tak, že sa vydelí váha v kilogramoch výškou v metroch na druhú.
BMI klasifikácia:
> podvýživa do 18,5
> normálna hmotnosť 18,5 až 25
> nadváha 25-30
> obezita I. stupňa(mierna) 30 až 35
> obezita II. stupňa ( stredná ) 35 až 40
> obezita III. stupňa ( morbidná ) nad 40
Všetky tieto indexy sú len nepriamym meradlom nadváhy a iba odhadujú telesný tuk pre priemernú populáciu. Špecifiká športovcov sú zohľadnené aj inými parametrami - napr. atlét s mohutne vyvinutou svalovinou môže byť so všetkými týmito indexmi v pásme nadváhy a pritom má veľmi nízky obsah tuku. Na stanovenie obezity alebo nadváhy sú preto potrebné metódy k stanoveniu kvantity telesného tuku.
Je paradoxné, že pre zistenie rizika postačuje jednoduché odmeranie obvodu pása, ktoré si každý môže urobiť sám doma pomocou krajčírskeho metra. Riziko metabolických komplikácii obezity a nadváhy (cukrovka, hypertenzia, odchýlky krvných tukov...) je priamoúmerné obvodu pásu a obvykle sa klasifikuje na mierne a výrazné:
> Ženy: nad 80cm mierne, nad 88cm výrazné
> Muži: nad 94cm mierne, nad 102cm výrazné
.
  
Programy

Interná ambulancia

Chirurgická ambulancia

Očná ambulancia

.
Radíme...

Časté otázky z internej medicíny I.

Časté otázky z internej medicíny II.

Časté otázky z chirurgie

Časté otázky z oftalmológie

Časté otázky z alergológie

Jarné upratovanie v našom tele...

Prevencia proti chrípke...


Tel.: (421)(2) 65 93 34 25
Mobil: 0908 744 558

© Copyright 2005 - 2021 medi-as & eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na info@medi-as.sk