Uvod O spolocnosti Objednavanie Ordinacne hodiny Poradna


C. Program „HYPERTENZIA“

Hypertenzia (vysoký krvný tlak) spôsobuje zvýšenú záťaž srdcovocievneho systému i vnútorných orgánov, čo môže viesť k trvalému poškodeniu zdravia či dokonca úmrtiu (zlyhanie srdca, infarktu myokardu, zlyhaniu obličiek). K tým, čo by tento problém nemali podceňovať patria hlavne:
- osoby pracujúce pod psychickým stresom (manažéri, riadiaci pracovníci)
- osoby pracujúce v noci
- osoby s rodinnou predispozíciou (rodičia mali tiež vysoký krvný tlak)
- osoby s nadváhou či sklonom k uprednostňovaniu slaných jedál
- fajčiari alebo pravidelní konzumenti alkoholu
- muži nad 30 rokov a ženy nad 45 rokov
.
Vyšetrenie prebieha nasledovne:
Vyšetrenie prebieha nasledovne:
Zistíme vašu osobnú i rodinnú anamnézu, spôsob stravovania, sprievodné znaky ochorenia
Vykonáme fyzikálne vyšetrenie
- zmeriame krvný tlak manžetou na ramene hornej končatiny
- počúvanie činnosti srdca a pľúc fonendoskopom
- vyšetrenie dolných končatín na opuchy
Vyšetríme a zhodnotíme činnosť srdca kľudovým EKG
Sonograficky (ultrazvukom) vyšetríme oblasť brucha
Odoberieme krv a moč za účelom laboratórneho vyšetrenia, teda:
- Vyšetrenie krvného obrazu
- koagulačné vyšetrenie
- biochemické vyšetrenie
- moč chemicky
Zhodnotíme výsledky vyšetrenia a doporučíme liečbu a doplnkové produkty
Odovzdáme vám lekársky nález v papierovej (prípadne i elektronickej forme)
Podľa potreby zadokumentujeme vašu osobnú liečebnú kartu a zaradíme vás do našej dlhodobej zákazníckej starostlivosti
Objednáme vás na kontrolné vyšetrenie s následným odsledovaním krvného tlaku a účinnosti liečby

Ďalší postup závisí od výsledkov vyšetrenia a môže ním byť:
- 24 hodinové monitorovanie tlaku (tzv. Holter prístroj) za účelom objektivizácie vyšetrenia a zistenia závislosti na dennom režime
- návrh rozsahu a spôsoby liečby ambulantným spôsobom
- odporučenie a kontaktovanie spolupracujúcich špecializovaných pracovísk
.
  
Interné programy

A. Program „VŠEOBECNÁ PREVENCIA“

B. Program „PRED OPERÁCIOU“

C. Program „HYPERTENZIA“

D. Program „BOLESŤ HLAVY“

E. Program „BOLESŤ CHRBTA“

F. Program „OBEZITA“

G. Program „LYMFODRENÁŽ“

.
Ambulancie

Interná ambulancia

Chirurgická ambulancia

Očná ambulancia


Tel.: (421)(2) 65 93 34 25
Mobil: 0908 744 558

© Copyright 2005 - 2021 medi-as & eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na info@medi-as.sk